Sea Lapland stråkkvartett

suomeksi in english

Sea Lapland stråkkvartett är en professionell och vital kammarmusikensemble, vars mångsidiga repertoar sträcker sig från barnmusik till de klassiska mästerverken. År 2013 gav Lapplands konstkommission den 30-åriga stråkkvartetten Lapplands konstnärspris för sitt långvariga och värdefulla arbete. Sedan hösten 2014 ingår kvartetten även i den konstnärliga arbetsgruppen för Kemi stadsorkester.

Sea Lapland stråkkvartett grundades 1983 för att öka konsertutbudet och främja stråkinstrumentutbildningen i området längs den nordliga finska bottenvikskusten. Kvartettmedlemmarna utgör stommen i Kemi stadsorkester och fungerar som stämledare för respektive instrumentgrupp. De undervisar även på Sea Lapland musikinstitut. Utöver konserter med klassisk musik uppträder kvartetten med skol-, institutions-, och cafékonserter inom sitt verksamhetsområde i Kemi, Torneå, Tervola och Simo. Detta innebär sammanlagt cirka 65 konserter per år till glädje för områdets invånare.